MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ဆူမားၾတားကၽြန္းကမ္းလြန္တြင္ အင္အား ၈ ဒသမ ၆ ရွိ ငလ်င္ႀကီးတစ္ခုလႈပ္ခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ဆူနာမီသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အင္အားျပင္းဆူနာမီတစ္ခုျဖစ္လာဖြယ္မရွိ ေၾကာင္း သိရ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ဆူမားၾတားကၽြန္းကမ္းလြန္တြင္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္၌ အင္အား ၈ ဒသမ ၆ ရွိ ငလ်င္ႀကီးတစ္ခုလႈပ္ခတ္သြားခဲ့ၿပီး အိႏၵိယသမုဒၵရာတစ္၀ိုက္ရွိေဒသမ်ား အတြက္ ဆူနာမီသတိေပးခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ ငလ်င္သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ အာေခ်းျပည္နယ္ၿမိဳ႔ေတာ္ ဘန္ဒါအာေခ်း ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၇၀ အကြာ သမုဒၵရာအတြင္း ၁၄ မုိ္င္အနက္တြင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘူဗိေဗဒတုိင္းတာေရးအဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟာ၀ိုင္အီကၽြန္းရွိ ပစိဖိတ္ဆူနာမီသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ေရးဌာနက အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ေမာ္လ္ဒိုက္ႏွင့္ အျခားအိႏၵိယ သမုဒၵရာအတြင္းရွိကၽြန္းမ်ား၊ မေလးရွား၊ပါကစၥတန္၊ ဆိုမာလီယာ၊ အိုမန္၊ အီရန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကင္ညာ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆူနာမီေစာင့္ၾကည့္ရန္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္အၿပီးတြင္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ နာရီႏွင့္ခ်ီၾကာျမင့္လာခ်ိန္တြင္ အေျခအေနမွာ ထင္သေလာက္ ဆိုးရြားဖြယ္မရွိခဲ့ေပ။ ဆူနာမီအႀကီးစားျဖစ္ႏိုင္သည့္ လကၡဏာမရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။
အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဆူဆီလိုဘမ္ဘန္းယူဒိုယိုႏိုကလည္း အာေခ်းျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈသတင္းမ်ား ယခုအခ်ိန္အထိ မရရွိေသးေၾကာင္း ျပည္တြင္းရုပ္သံမွ တစ္ဆင့္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဆူနာမီ ထိခိုက္ႏိုင္ေျခအျမင့္ဆံုးမွာ အာေခ်းကမ္းရိုးတန္း ေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး အဓိကစိုးရိမ္ရသည္မွာ ဆီမ်ဴလူကၽြန္း၊ ပရီဟာဂ်ာဒီကၽြန္းတို႔ျဖစ္သည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား ဘူမိရူပဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ငလ်င္သည္ ေဒါင္လုိက္အေနအထားမဟုတ္ဘဲ တစ္ေျပးတည္း လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆူနာမီျဖစ္လာေစေရး တြန္းအားေပးႏိုင္ေျခ နည္းသည္ဟု ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ မဲလ္ဘုန္းရွိ ငလ်င္သုေတသနဌာနမွ ဂယ္ရီဂစ္ဘ္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္အေသးစားမ်ားမွာ ရွည္လ်ားသည့္ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ ေလွ်ာက္သာျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္ႏုိင္ေခ်နည္းသည္ဟု ဂစ္ဘ္ဆင္ကသံုးသပ္သည္။ ဘန္ဒါအာေခ်းတြင္ မီးပ်က္သြားခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားမွာကုန္းျမင့္ပိုင္းသို႔ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ရေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားေဘးအႏၱ ရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

“ကၽြန္မၾကံဳဖူးသမွ်ထဲမွာ အႀကီးဆံုးလုိ႔ေတာ့ေျပာလို႔မရပါဘူး”ဟု ဘန္ဒါအာေခ်းမွ ေဒသခံ တူတီရာမီက အကိုျဖစ္သူထံ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားမႈကို ေအပီကမွတ္တမ္းယူႏုိင္ခဲ့သည္။ဖံုးထဲတြင္ လူအမ်ားေအာ္ ဟစ္ေျပးလႊားေရႊ႔ေျပာင္းေနသံမ်ားပါရွိခဲ့သည္။ “ဒါေပမဲ့မၿပီးႏုိင္ေတာ့ဘူးလို႔ ခံစားေနရတယ္”ဟု တူတီရာမီက အာေခ်းတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္မ်ား ေလးမိနစ္ျခား တစ္ခါနီးပါး လႈပ္ခတ္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယတုိ႔တြင္လည္း ငလ်င္၏သက္ေရာက္မႈကို ခံစားခဲ့ရသည္ဟုသိရသည္။ ထိုင္း အမ်ဳိးသား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ သတိေပးေရးဌာနက ႏုိင္ငံ
အေနာက္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းရွိ ျပည္နယ္ ေျခာက္ခုမွေဒသခံမ်ားကို ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းရန္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ခရီးသြားမ်ားလာ ေရာက္ရာ ဖူးခက္၊ကရာဘီႏွင့္ ဖန္နာတို႔ပါ ပါ၀င္ခဲ့သည္
အိႏၵိယႏုိင္ငံ အက္ဒမန္ကၽြန္းႏွင့္ နီကိုဘာကၽြန္းမွ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျမနိမ့္ပိုင္း ရွိေဒသခံမ်ားကို ေနထိုင္ရာမွစြန္႔ခြာၾကရန္အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ သမုဒၵရာဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေရးဌာန ညႊန္မွဴး ဆာသက္ရွ္ရွီႏိုရီက ဆူနာမီျဖစ္ႏုိင္ေခ်မွာနည္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ငလ်င္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏို္င္ငံ ဒါကာၿမိဳ႔တြင္္လည္း သိသိသာသာခံစားခဲ့ရၿပီး ဘ႑ာေရးအခ်က္အခ်ာ ခရိုင္မွ လူအေျမာက္အမ်ားမွာ လမ္းမမ်ားေပၚသုိ႔ေျပးထြက္ခဲ့ၾကသည္။ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမွာမူမရွိခဲ့ဟုဆိုသည္။ ေမာ္လ္ဒိုက္ကၽြန္းႏုိင္ငံငယ္တြင္လည္း အေဆာက္အအံုမ်ားေပၚမွလူအမ်ား ဆင္းေျပးခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံဆူမားၾတားကၽြန္းကမ္းလြန္တြင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က အင္အာ ၉ ဒသမ ၁ ရွိ ေရေအာက္ငလ်င္ေၾကာင့္ ဆူနာမီျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏုိင္ငံမွ လူ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး အင္ဒိုနီးရွားမွာ အဓိကအထိနာခဲ့သည္။

Ref;CNN,AP,AFP

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ thadawa on Wednesday, 11 April 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ